MINI-ENERGOMAT
Systém MiniEnergomat (ME) nahrazuje systém Energomat v malých provozech, kde počet měřených a ovládaných míst je nižší a nepředpokládá se další rozšiřování sytému. ME je zároveň vhodný do takových provozů kde obsluha není školena pro práci s PC, a nebo PC je využíváno, ale nepředpokládá se jeho trvalý chod.
ME slouží obdobně jako velký Energomat k měření odebrané energie jak z hlavního měření tak z podružných středisek, nebo spotřebičů. ME omezuje odběr elektrické energie na sjednané čtvrthodinové maximum. Omezování se provádí odepínáním vybraných elektrických zařízení. Regulace(omezování) je konfigurovatelná uživatelem tak, aby byla co nejšetrnější k provozované technologii. ME archivuje naměřené hodnoty po minutách a zároveň po čtvrthodinách synchronizovaných s energetickou čtvrthodinou hlavního měření
.Na čem je ME realizován:

Systém ME je realizován na procesorové stanici NODY - tím je dán počet vstup-výstupů :
1) Hardwarová čtvrthodina (může být nahrazena softwarovou)
2) Hlavní činné měření
3) Hlavní jalové měření
5) Podružná měření elektroměrů (0 - 15 měření)
6) Odepínaná zařízení v rámci regulace (0 - 12ks)
7) Měření spojitých analogových hodnot (0 - 12ks)

SW možnosti:

ME aktuálně měřené hodnoty, stavy regulace a archivy jsou zobrazovány na displeji (NODY), nebo mohou být stahovány občas nebo průběžně okleštěnou verzí Energomatu zpuštěnou na jakémkoli PC. S těmito hodnotami lze pracovat již standardně, až po případné zpracování ekonomickým softwarem.

Konfigurace:

Konfigurace měření a regulace se provádí na klávesnici stanice ME (NODY). Kromě běžných konfiguračních hodnot jako je zadání čtvrthodinových maxim pro jednotlivá období (až 1 rok), měřících konstant hlavního elektroměru, případných filtračních konstant, polarit vstupů, výkonů regulovaných spotřebičů lze, také nastavovat
priority odepínání,
charakter odepínání (fronta,zásobník),
parametry blokace odepínání a připínání
(zpoždění opakovaného odepnutí, zpoždění opakovaného připnutí a další).
Těmito parametry optimalizujeme regulaci na danou technologii, aby výroba a odepínaná zařízení regulací nebyla omezena.


Created by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.