O firmě

Profil firmy ENERGO spol. s r. o. :
Fa ENERGO spol. s r.o. je nástupcem firmy HARD-SOFT /fyzická/, která vznikla v roce 1989. Náplní firmy od prvopočátku byl sběr dat a regulace v energetických hospodářstvích podniků a firem. Fa ENERGO je v kontaktu se všemi podniky uvedenými v listu referencí, je pravidlem, že v těchto firmách systém nadále rozšiřujeme. V současné době jsou na trhu v podstatě 3 generace systému ENERGOMAT I - ENERGOMAT 2003. Skutečnost, že v některých podnicích jsou v chodu systémy instalované už v roce 1989 a že tyto fungují dodnes v podstatě bez údržby na původním HW, svědčí o jejich robustnosti a nadčasovosti. Cílem firmy byl vývoj univerzálního řídícího systému pro oblast energetických hospodářství, který by z hlediska monitorování a regulací příslušných technologických procesů byl modifikovatelný do té míry, že uživatel pro běžné připojení dalších měření do systému nepotřebuje přímou účast fa ENERGO - je schopen tuto činnost vykonat sám na základě návodu a dokumentace. Programování regulací na příslušném PLC /SW-Petematic/ již provádí fa ENERGO, nebo zpřístupní tento SW uživateli. Vývoj základního uživatelského SW byl koncipován tak, aby veškeré naměřené údaje a jejich zpracování bylo směrováno přímo k pracovníkům, kterých se dané údaje týkají s tím, že zajišťujeme i ekonomické zpracování naměřených hodnot.

Kromě výše uvedeného zaměření provádí fa i ostatní práce související s daným oborem tj. :
- rozvodny a elektroinstalační práce do 1000V
- firma má vlastní odborné pracovníky pro práce související s instalacemi měřidel do potrubí i kotelen
- vlastní projekční složky pro přidružené obory /teplo-elektro apod./
- po celou dobu existence firmy udržuje fa ENERGO s.r.o. poměrně silnou vývojovou skupinu pro oblast HW i SW.
- v oblasti zabezpečovací techniky jsme certifikovanými zástupci firmy PANASONIC pro ČR


Created by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.