Reference
Reference na zákazníky fy. Energo spol. s r.o.

Pivovar Radegast

- kompletní monitoring toku energií ve výrobě (elektřina, voda, plyn, pára)
- měření energií páry výrobní technologie – 14x
- napojení cizích systémů (Danfos, Elcor, Omega, Simatic)
- výpočet energetické náročnosti na vyrobenou jednotku

Jan Varmuža

- klimatizace (salátovna,marinovna1,marimovna2,malá salátovna,jídelna,společenská místnost,
šatna ženy,šatna muži,konzervárna,podniková prodejna)
- řízení centrální výměníkové stanice UT
- systém ohřevu TUV (7x)
- kompresorovna
- řizení centrálních chladících jednotek
- měření a regulace elektrické energie
- měření a regulace dodávky páry
- archivace průběhu výrobního procesu (udírny, zchlazování)
- archivace teplot rozváženych potravin 25x
- EZS
- kamerový zálohovací systém
- zavlažovací systém
- řízení osvětlení

Olma a.s.

- monitoring teplot potravin -kuchyň
- regulace TUV
- ekvitermní regulace ÚT
- monitoring ČOV
- měření a regulace elektrické energie
- měření dodávky vody
- měření dodávky plynu
- monitorování kompresorů
- regulace kompresorovny

Vítkovické slévárny spol. s r.o.

- kompletní MaR čerpací stanice
- MaR výměníkové stanice
- řízení přípravy TUV pro slévarny
- řízení kaloriferů ve výrobních halách
- monitoring teplot a vlhkostí ve výrobních halách
- měření vybrací licího stroje
- docházkový systém
- EZS
- kamerový systém pro technologii
- kamerový systém – EZS

Alpa s.r.o.

- monitorování odběru podniku
- měření a regulace elektrické energie
- regulace klimatizace ABB
- ekvitermní regulace 6 okruhů ÚT

CIUR a.s.

-EZS výrovních hal
-EPS výrobních hal
-EZS administrativní budovy
-ekvitermní regulace ÚT
-ovládání vzduchotechnik
-monitoring odběru energií (elektřina, voda, plyn)
-průběžné výpočty energetické náročnosti výroby
-kompenzace jalového výkonu
-přistupoý systém
-kamerový systém
-zavlažovací systém
-řízení technologických celků (řízení výroby na granulační lince, řízení výroby na chemické lince)
-řízení kogenerační jednotky
-řízení osvětlení
-řízení závlah
-regulace odběru elektrické energie


Created by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.