PETEMATIC
Popis:

Programovac jazyk pro tvorbu sekven?nch ?dcch a regula?nch algoritm? v systmu Energomat.

Koncepce:

Programovac jazyk PETEMATIC vychz z koncepce programovn sekven?nch automat? (PLC - programmable logic controller). Umo?uje vytv?et navzjem nezvisl aplikace, kter po sput?n ve standardnch stanicch Fy Energo (NODY99, Stavebnice, atd.) rozi?uj aplika?n potencil p?slun stanice.

Pro nvrh a kompilaci programu je k dispozici integrovan prost?ed. P?eloen program je do stanice zasln centrlou systmu Enegromat prost?ednictvm sriov linky standardn? pouvan pro komunikaci se stanic (program je mono pohodln? dynamicky m?nit a to bez nutnosti p?mho p?stupu k vlastn stanici). Program je ve stanici uloen v zlohovan pam?ti RAM, FLASH EPROM nebo SEEPROM - zle na typu stanice.

Pouit:

B?n aplikace programu PETEMATIC jsou zam??eny na pr?myslovou oblast (nap?. vm?nkov stanice, kotelny, ?zen vrobnch linek, atd.), ale lze jm vytv?et nap?. i systmy elektronickho zabezpe?en, identifikace, apod.


Created by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.