Energomat
Systém Energomat byl vyvinut pro monitorování a řízení energetických a technologických systémů hlavně v rozsahu celého podniku. Je ho však možno použít i pro ovládání menších celků. Skládá se z centrálního počítače na bázi PC, z mikroprocesorových podstanic zprostředkujících spojení centrálního počítače s okolím a dalších personálních počítačů umožňujících uživatelům sledovat prostřednictvím podnikové počítačové sítě data získána a archivována centrálním počítačem. Pro účely řízení energetických odběrů podniku bývá centrála dovybavována speciální kartou snímající impulzy z hlavních elektroměrů podniku. Uživatelé mají možnost zadávat povely centrále nejen z ní samotné, ale i z počítačů monitorovacích a tím ovládat tu část technologie nebo energetického zařízení, ke které mají přístupová práva.

Během vývoje programu Energomat byl neustále kladen důraz na jednoduchost a rychlost nasazení zařízení. Po nainstalování mikroprocesorových stanic v areálu podniku a jejich spojení s okolím a po instalaci základního programového vybavení na centrálním počítači lze již sledovat stavy připojených zařízení, případně je ovládat. V tu dobu je většina informací uživateli dodávána formou tabulek. Uživatel má již možnost okamžitě doplňovat a upravovat informace o připojených vstupních a výstupních zařízeních a tak případně i sám systém rozšiřovat. Pro komfortnější sledování a řízení lze posléze systém Energomat dle přání zákazníka obohatit o sadu již na míru navržených technologických schémat. Jako vizualizační prostředí je používán systém Control Web 2000 z produkce firmy Alcor-Moravské přístroje a.s.

Logika práce systému :

Centrální počítač je spojen s podstanicemi rozmístěnými po podniku pomoci dvou nebo čtyřvodičového vedení standardním rozhraním RS422 nebo RS485. Stanice jsou centrálou neustále obvolávány a jsou z nich získávány informace o stavu zařízení připojených ke stanicím. Na základě těchto informací si centrála aktualizuje své informace o sledovaném okolí. Tyto aktuální informace je možno na centrále a prostřednictvím podnikové sítě sledovat jak ve formě tabulek, tak i formou technologických schémat. V případě energetických systému získává centrála ještě prostřednictvím speciální karty k ní přivedene impulzy hlavních měření podniku.

Na základě aktuálních informací pak dochází podle základního algoritmu hlídání odběrových diagramů energií (elektřina, plyn, pára a pod.) podniku a podle algoritmů zabudovaných v technologických schématech k ovládání reléových a analogových výstupů podstanic. Jednoduché vztahy pro hlídání vstupů a ovládání výstupů může kromě toho za chodu systému vytvářet a upravovat i sám uživatel úpravou parametrického souboru s jednoduchými výrazy (vzorci). Kromě toho lze do stanic za chodu zasílat a měnit programové soubory typu PETEMATIC a tím měnit další regulaci přímo na úrovni podstanic.

Všechny naměřené údaje mohou být dle přání uživatele archivovány s různými intervaly zápisu. Stejně jsou archivovány i informace o zásazích systému a uživatelů a o alarmových stavech. Tyto údaje si může uživatel přímo v systému kdykoliv prohlédnout. Archivní údaje z ipulzních a analogových vstupů lze následně vyhodnocovat programem EKONOMIKA.

Uživatelé mohou systém ovládat jak z centrálního počítače, tak i z počítačů monitorovacích. Protože často je zařízení využíváno i např. více firmami v rámci jednoho areálu, jsou přístupy k naměřeným datům a k ovládaným výstupům jištěny přístupovými právy a hesly. Daný údaj nebo výstup může být přístupný všem nebo jen uživatelům určitého střediska nebo jen správci systému.

Nápovědu si spustíte tlačítkem F1


Created by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.