Rozhraní Energomatu

Zobrazení křivky průběhu hlavního odběru v rámci čtvrthodiny
Zobrazení křivky průběhu hlavního oděru v rámci hodiny
Zobrazenní křivky v ostatních nadefinovaných vstupech
Prohlížení okamžitých hodnot definovaných vstupů
Zobrazení a definování odběrovýho diagramu
Zobrazení alarmových událostí
Grafické zobrazení historie hlavního odběru v daném dni
Tabulkové zobrazení historie hlavního odběru v daném dni
Grafické zobrazení přehledu hlavního odběru dle sjednaných tarifů v rámci měsíce
Tabulkové zobrazení přehledu hlavního odběru dle sjednaných tarifů v rámci měsíce
Zobrazení sestav okamžitých hodnot definovaných uživatelem
Grafické zobrazení minutového pr?b?hu sledovaných hodnot nadefinovaný uživatelem
Tabulkový zobrazení minutového pr?b?hu sledovaných hodnot nadefinovaný uživatelem
Definované sekce sloup�c� k automatick� regulaci hlavn�ho odb?ru
Hledání a definování diagramového odběru plynu
Technologické schéma
Technologické schémaCreated by Marek Potulka, copyright by Energo s.r.o.